Da pokrenete, rastete i uspete u malom biznisu.

Razlike između preduzetnika i privrednog društva

Razlike između preduzetnika i privrednog društva 3.2 out of 5 based on 18 reviews.

Razlike između preduzetnika i privrednog društva

PREDUZETNIK PRIVREDNO DRUŠTVO
Preduzetnik ima status fizičkog lica i za sve obaveze iz poslovanja odgovara celokupnom sopstvenom imovinom. Vlasnik privrednog društva ima status pravnog lica, a u formi DOO odgovara imovinom firme, odnosno odgovaraju osnivači u granicama uloženih početnih sredstava.
Mogu plaćati porez na dohodak građana paušalno u iznosu koji odredi organi lokalne samouprave, ukoliko imaju godišnji promet manji od tri miliona dinara, ako nisu u sistemu PDV, i ako se ne bave trgovinom na veliko, uostiteljstvom, prometom nekretninama. U ovim slučajevima mogu voditi prosto knjigovodstvo. Privredno društvo plaća porez na dobit na osnovu knjigovodstvene evidencije, odnosno rezultata iskazanih u godišnjim finansijskim izveštajima.
Ako je ostvaren godišnji promet na računu manji od osam miliona dinara preduzetnik ne posluje u sistemu PDV, a ako je promet preko osam milona mora da prijavi nadležnoj Poreskoj upravi plaćanje ovog poreza. Privredna društva su obveznici PDV.

Samostalna radnja ne može menjati status, ne mogu se dve radnje spojiti u jednu. Potrebno je prvo da se radnja briše iz registra, a zatim da se podnese zahtev za osnivanje nove radnje.

Može osnovati ogranke za obavljanje drugih delatnosti, uz poštovanje propisanih uslova.

Preuzimanje poslovanja od preduzetnika moguće je samo od strane članova njegovog domaćinstva u slučaju smrti, gubitka poslovne sposobnosti, osude na kaznu zatvora dužu od 6 meseci i raspodele zaostavštine za života preduzetnika.

Osnivačka prava se mogu ustupiti, odnosno može se menjati osnivač društva. Privredo društvo može menjati oblik organizovanja, a moguće su i statusne promene (spajanje dva ili više društva u jedno, pripajanje drugom društvu, izdvajanje dela društva)

Radnja se briše podnošenjem registracione prijave i to danom podnošenja prijave. Brisanje radnje nema posledica za poverioce, jer oni potraživanja mogu naplatiti od vlasnika i po prestanku rada radnje. Brisanje privrednog društva može se izvršiti po četiri osnova:
1. nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije,
2. nakon zaključenja stečajnog postupka,
3. usled odluke ili prestanka postojanja osnivača predstavništva/ogranka stranog privrednog društva,
4. usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje nekog od učesnika iz Registra privrednih društava.

 

1 2 3 4 5 Ocena 3.17 (18 Ocene)
 

Slični članci

 

Preporučeni članci

 

Uspešne priče

 

Preuzmite android aplikaciju

© 2014 Nacionalna agencija za regionalni razvoj