Da pokrenete, rastete i uspete u malom biznisu.

Agencije u posredovanju za zapošljavanje

Agencije u posredovanju za zapošljavanje 3.5 out of 5 based on 2 reviews.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja, izdaje dozvolu za rad agencijama za zapošljavanje na osnovu pismenog zahteva ako agencija ispunjava uslove u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenih. Dozvola za rad se izdaje na period od pet godina i može se produžiti.

Agenciju za zapošljavanje, u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), osnivaju pravna i fizička lica radi obavljanja poslova zapošljavanja, i to:

 • obaveštavanja o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje
 • posredovanja u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu;
 • profesionalne orijentacije i savetovanja o planiranju karijere;
 • sprovođenja pojedinih mera aktivne politike zapošljavanja, na osnovu ugovora sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Dozvola za rad se može izdati agenciji koja ima zaposleno najmanje jedno lice sa visokom stručnom spremom i položenim ispitom za rad u zapošljavanju. Nakon dobijene dozvole za rad, agencija se upisuje u registar Agencije za privredne registre, nakon čega može obavljati poslove zapošljavanja.

Ispit za rad u zapošljavanju se organizuje i održava u ministarstvu nadležnom za zapošljavanje, u zavisnosti od broja kandidata, jednom mesečno. Sastoji se iz opšteg i posebnog dela i polaže se pred Komisijom za polaganje ispita za rad u zapošljavanju. Obavezu polaganja ispita za rad u zapošljavanju imaju sva lica koja obavljaju poslove zapošljavanja u agenciji za zapošljavanje, kao i zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Polaganje ispita za rad u zapošljavanju je besplatno. Program i način polaganja ispita propisan je Pravilnikom o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju („Sl. glasnik RS”, br. 98/09).

Za izdavanje ili produženje dozvole za rad agencija za zapošljavanje neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

 1. Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zapošljavanja;
 2. Pravni osnov za korišćenje prostorija (ugovor o zakupu prostora, vlasnički list i sl.);
 3. Planski prikaz radnih prostorija, površina radnih prostorija sa navedenom spratnošću;
 4. Spisak neophodne kancelarijske opreme kojom raspolaže;
 5. Dokaz o broju zaposlenih lica, njihovom nivou obrazovanja, zanimanju i naznaka koje poslove obavljaju (spisak zaposlenih- M-A obrazac);
 6. Overena diploma – dokaz o stepenu stručne spreme svih zaposlenih koji vrše poslove zapošljavanja;
 7. Uverenje da nije pokrenuta istraga niti se vodi krivični postupak - za sva lica koja vrše poslove zapošljavanja;
 8. Kopija uverenja o položenom ispitu za rad u zapošljavanju - za sva lica koja vrše poslove zapošljavanja;
 9. Dokaz o plaćenoj naknadi troškova za izdavanje dozvole za rad agencije.

U pogledu prostorne i tehničke opremljenosti, mora da ispunjava sledeće uslove:

 1. da ima najmanje dve radne prostorije, od po najmanje 12 m² površine povezane vratima, od kojih jedna služi kao kancelarija za rad i prijem stranaka, a druga kao čekaonica za stranke;
 2. da ima sanitarne prostorije;
 3. da radne prostorije u kojima se obavlja delatnost zapošljavanja nisu istovremeno i prostorije za stanovanje;
 4. da radne prostorije u kojima se obavlja delatnost zapošljavanja nisu podrumske prostorije;
 5. da u radnim prostorijama postoji neophodna kancelarijska oprema za rad zaposlenih i prijem stranaka;
 6. direktan telefon/faks;
 7. najmanje jedan kompjuter sa internet vezom.

Ispunjenosti propisanih i tehničkih uslova utvrđuje ministartsvo nadležno za poslove zapošljavanja, u roku od 15 radnih dana od dana prijema zahteva.

Uslovi u pogledu kadrova
Poslove zapošljavanja u agenciji obavljaju stručno osposobljeni zaposleni koji imaju:

 1. najmanje srednju stručnu spremu;
 2. položen ispit za rad u zapošljavanju.

Agencija mora imati zaposleno najmanje jedno lice sa visokom stručnom spremom koje obavlja poslove zapošljavanja.

Poslove profesionalne orijentacije i savetovanja o planiranju karijere u agenciji može da obavlja isključivo lice sa visokim obrazovanjem - po zanimanju psiholog. Radi obavljanja poslova profesionalne orijentacije i savetovanja o planiranju karijere može da se zaključi i ugovor o radu van radnog odnosa sa psihologom koji ima položen ispit za rad u zapošljavanju.

Poslove posredovanja u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu, obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zapošljavanja i sprovođenja pojedinih mera aktivne politike zapošljavanja može da obavlja lice sa visokim obrazovanjem bez obzira na zanimanje. Ove poslove može da obavlja i lice koje ima najmanje srednju stručnu spremu, ukoliko u agenciji poslove zapošljavanja obavlja bar jedno lice sa visokim obrazovanjem.

Materijal za osnivanje i rad agencija za posredovanje u zapošljavanju

Spisak agencija koje poseduju dozvolu za rad

1 2 3 4 5 Ocena 3.50 (2 Ocene)
 

Slični članci

 

Preporučeni članci

 

Uspešne priče

 

Preuzmite android aplikaciju

© 2014 Nacionalna agencija za regionalni razvoj