Da pokrenete, rastete i uspete u malom biznisu.

Agencije za zapošljavanje

Agencije za zapošljavanje 2.0 out of 5 based on 1 reviews.

Agencija za zapošljanjanje - rešenje ministarstva nadležnog za zapošljavanje

Postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad agencije otpočinje podnošenjem Zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zapošljavanja na utvrđenom obrascu. Uz zahtev prilaže se:

 1. pravni osnov za korišćenje prostorija;
 2. planski prikaz radnih prostorija, sa navedenom površinom svake prostorije i spratom;
 3. spisak neophodne kancelarijske opreme kojom raspolaže;
 4. dokaz o broju zaposlenih lica, njihovom nivou obrazovanja, zanimanju i naznaka koje poslove obavljaju;
 5. dokaz o plaćenoj naknadi troškova za izdavanje dozvole za rad agenciji.

U pogledu prostorne i tehničke opremljenosti, mora da ispunjava sledeće uslove:

 1. da ima najmanje dve radne prostorije, od po najmanje 12 m² površine povezane vratima, od kojih jedna služi kao kancelarija za rad i prijem stranaka, a druga kao čekaonica za stranke;
 2. da ima sanitarne prostorije;
 3. da radne prostorije u kojima se obavlja delatnost zapošljavanja nisu istovremeno i prostorije za stanovanje;
 4. da radne prostorije u kojima se obavlja delatnost zapošljavanja nisu podrumske prostorije;
 5. da u radnim prostorijama postoji neophodna kancelarijska oprema za rad zaposlenih i prijem stranaka;
 6. direktan telefon/faks;
 7. najmanje jedan kompjuter sa internet vezom.

Ispunjenosti propisanih i tehničkih uslova utvrđuje ministartsvo nadležno za poslove zapošljavanja, u roku od 15 radnih dana od dana prijema zahteva.

Uslovi u pogledu kadrova
Poslove zapošljavanja u agenciji obavljaju stručno osposobljeni zaposleni koji imaju:

 1. najmanje srednju stručnu spremu;
 2. položen ispit za rad u zapošljavanju.

Agencija mora imati zaposleno najmanje jedno lice sa visokom stručnom spremom koje obavlja poslove zapošljavanja.
Poslove profesionalne orijentacije i savetovanja o planiranju karijere u agenciji može da obavlja isključivo lice sa visokim obrazovanjem - po zanimanju psiholog.

Radi obavljanja poslova profesionalne orijentacije i savetovanja o planiranju karijere može da se zaključi i ugovor o radu van radnog odnosa sa psihologom koji ima položen ispit za rad u zapošljavanju.

Poslove posredovanja u zapošljavanju u zemlji i inostranstvu, obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zapošljavanja i sprovođenja pojedinih mera aktivne politike zapošljavanja može da obavlja lice sa visokim obrazovanjem bez obzira na zanimanje. Ove poslove može da obavlja i lice koje ima najmanje srednju stručnu spremu, ukoliko u agenciji poslove zapošljavanja obavlja bar jedno lice sa visokim obrazovanjem.
 

1 2 3 4 5 Ocena 2.00 (1 Ocena)
Pridodata dokumenta:
 

Slični članci

 

Preporučeni članci

 

Uspešne priče

 

Preuzmite android aplikaciju

© 2014 Nacionalna agencija za regionalni razvoj